Melde krav

All skadebehandling håndteres av Standard Garanti Forsikring. Vil du melde et krav? Klikk her for å sende oss en e-post

 

 

1.

Dokumentér kravet
Kopi av garantien, eventuelt bare garantinummeret og dokumentert korrespondanse.

2.

Meld krav til oss
Send oss dokumentasjonen skriftlig på e-post eller i posten så følger vi opp. 

Har du krav på erstatning må du melde kravet skriftlig til Standard Garanti Forsikring så raskt som mulig. For å sikre en god og rask saksbehandling er det viktig at du sender oss garantinummeret eller kopi av garantien samt dokumentert korrespondanse mellom partene og annen relevant informasjon.

Kravet og dokumentasjonen sender du på e-post til:

krav@sgasa.no

 

Alternativt i posten til:

Standard Garanti Forsikring AS
Postboks 1426 Vika
0115 Oslo